Geschiedenis Heilig Avondmaal Geschiedenis Heilig Avondmaal

Op zondag 27 november 2011 hebben we het Heilig Avondmaal in onze gemeente mogen vieren.
We hebben dan de nieuwe avondmaalstafelkleden in gebruik genomen, omdat de oude damasten kleden slecht werden, door slijtage. In deze dienst is hier aandacht aan besteed. Wilt u meer informatie over de geschiedenis van het Heilig Avondmaal door de eeuwen heen, dan kunt u dat hier lezen.
Hier kunt u ook wat lezen over ons eigen heilig avondmaalsgereedschap.

lees meer »
 
Geschiedenis van doophek en dooptuin Geschiedenis van doophek en dooptuin


In onze kerk staan onder het orgel en in de consistorie nog de hekwerken van de oude dooptuin die we hadden vóór de grote kerkrestauratie in 1964 - 1967. Deze hekken zijn enigszins aangepast tot 3 lange hekken. 2 daarvan staan tegen de muur (tegen brede nissen) in de noordelijke zijbeuk (onder het orgel). De andere staat tegen de westelijke muur in de consistorie. Tegen de westelijke muur, onder het orgel staat één van de toegangsdeuren van de oude dooptuin. Na de restauratie is deze in de bouwcontainer terecht gekomen, om weg gegooid te worden.
Gelukkig heeft iemand de waarde nog ingezien van dit houtwerk en heeft deze, na restauratie, jarenlang in zijn woonkamer gehad. Na ruim 50 jaar is deze toegangsdeur weer terug en heeft nu een plekje gekregen in onze kerk.

lees meer »
 
Geschiedenis van ons orgel Geschiedenis van ons orgel
De geschiedenis van het Lopikse orgel hult zich enigszins in nevelen. Bekend is dat het in 1890 aan Lopik werd geleverd, maar men denkt dat het om een gebruikt instrument gaat. Het orgel komt uit de werkplaatsen van de firma Van Dam uit Leeuwarden (1). Gezien hoe het gemaakt is, vergeleken met diverse Van Dam-orgels uit verschillende bouwjaren, kan het van slechts weinige jaren vóór 1890 zijn. Sommige deskundige zeggen zelfs rond 1860 dat het orgel gebouwd is. Het heeft dus of zeer kort een andere bestemming gehad, of werd gemaakt, zonder dat het ooit tot plaatsing ervan is gekomen. Uit de oorspronkelijke disposities2 is af te leiden, dat het zeker bedoeld is geweest voor een wat kleinere kerk dan die van Lopik. Als bijzonderheden kan nog verteld worden dat het orgel op het IJsselmeer (de voormalige Zuiderzee) heeft overwinterd (samen met de bestelde kansel-Bijbel), omdat de boot tijdens het transport ingevroren raakte.
lees meer »
 
Geschiedenis van onze gemeente Geschiedenis van onze gemeente

De geschiedenis van het kerkgebouw is onlosmakelijk verbonden met de met de landelijke kerkgeschiedenis, maar ook van de lokale geschiedenis van ons dorp Lopik. Hier kunt u lezen wat de geschiedenis is van ons kerkgebouw en met haar de lokale geschiedenis van Lopik. Er is veel over te vertellen, hier vind u een kort en bondige weergave van onze geschiedenis.

lees meer »