Kerkdiensten, Corona en Kerkomroep Kerkdiensten, Corona en Kerkomroep
Op donderdag 12 maart 2020 heeft de Overheid in samenspraak met de RIVM aanvullende maatregelen getroffen om de uitbraak van het Coronavirus te beperken. Een van deze maatregelen betreft bijeenkomsten met meer dan 100 personen, geen doorgang te laten vinden. Dit heeft ook consequenties voor het houden van kerkdiensten en vieringen.
 
Met Kerkomroep beschikt u over een mogelijkheid om uw gemeente of parochie ook op afstand te bereiken. Kerkomroep.nl heeft altijd een ruime overcapaciteit om op die manier een eventuele toename in kijkers en luisteraars op te kunnen vangen.
 
Door de maatregelen die de Overheid opgelegd heeft, verwachten wij nu een zeer grote extra toename in aantallen kijkers en luisteraars.


Maatregelen ter bevordering continuïteit en beschikbaarheid.
Dit zijn onvoorziene omstandigheden die door hun omvang veel zullen vergen van het platform. Wij zullen alles in het werk stellen luisteraars en kijkers van dienst te zijn en daarom worden enkele maatregelen genomen om te zorgen dat de mensen thuis zoveel als mogelijk van de oplossing gebruik kunnen maken.
 
Op dit moment zijn er kerken die alleen geluid uitzenden en kerken die geluid én video uitzenden. In geval van zeer grote drukte, kiezen wij ervoor om voorrang te geven aan luisteraars boven de kijkers. Op die manier zorgen we dat zoveel mogelijk mensen thuis in ieder geval een uitzending in geluid mee kunnen maken.
 
De volgende maatregelen worden getroffen.
  • Limiteren van het aantal video-kijkers
  • Het terugbrengen van de kwaliteit van de video-uitzending
 
Limiteren van het aantal video-kijkers.
Meer kijkers betekent meer verbruik van bandbreedte. Om op zondag zoveel mogelijk bandbreedte beschikbaar te houden voor luisteraars van uw kerk en andere kerken, wordt het aantal kijkers gelimiteerd. Dit betekent dat op enig moment mensen geen toegang meer krijgen tot de beelduitzending maar wel tot de geluiduitzending.
 
Het terugbrengen van de kwaliteit van de video-uitzending.
Met het uitzenden van beeld, zijn er diverse bitrates mogelijk. Hoe hoger de bitrate, hoe beter de kwaliteit van de beelduitzending is. Hoe hoger de bitrate, hoe meer bandbreedte dit vergt.
 
Om de bandbreedte zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zullen wij centraal instellen dat de beeldzenders een lagere bitrate zullen gebruiken. Voor de mensen thuis betekent dit dat de kwaliteit van de uitzending in beeld wellicht iets minder goed is dan zij misschien gewend zijn. Op deze manier kunnen echter meer mensen de uitzendingen volgen en worden de lasten “gedeeld”. Aan uw zijde is hiervoor geen aanvullende actie nodig.
 
Tips en aandachtspunten.
Op dit moment krijgen wij veel vragen of het systeem extra drukte aan zal kunnen en of men ongelimiteerd mensen kan laten luisteren of meekijken. De bovenstaande maatregelen geven al aan, dat wij ons uiterste best doen om iedereen toch een kerkdienst of viering mee te laten beleven in deze aangepaste vorm.
 
Aan uw zijde zijn er ook maatregelen die u kunt treffen om de belasting van de systemen te spreiden zodat zoveel mogelijk kerken en mensen thuis, een goede uitzending kunnen volgen:
 
  • Audio openbaar – video besloten uitzenden: wanneer u de video-uitzending besloten zet, draagt u bij aan een spreiding van de belasting van het centrale systeem. Wanneer u de video-uitzending dan op een later moment op de zondag openbaar plaatst, kunnen mensen alsnog de video-uitzending volgen.
  • Uitzenden op een eerder tijdstip: U kunt overwegen een uitzending op zaterdag op te nemen zodat er op zondag een archief beschikbaar is om te bekijken. Op die manier is er geen live-stream en dat geeft spreiding.
  • Uitzenden op een later tijdstip: wanneer u de uitzending op later tijdstip laat plaatsvinden dan u gewend bent, is er ook meer spreiding in de livestreams.
 
In de media wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden om een kerkdienst of viering te volgen. Hieronder enkele links:  
Wanneer u maatregelen treft, kunt u dit desgewenst op uw eigen pagina op Kerkomroep.nl toevoegen aan de kerkinformatie en uw eigen website. Zo kunnen ook mensen die normaliter “anoniem” bij u aansluiten op zondag, toch op de hoogte worden gesteld van aanpassingen in tijden.
 
Praktische informatie.
De laatste week krijgen wij vragen over het niet live mee kunnen luisteren bij het gebruik van de website met behulp van de browser Chrome. Dit terwijl het beluisteren van archieven wel goed gaat. Wij lossen dit zo spoedig mogelijk op. Mocht u hier ook vragen over krijgen of hebben gekregen dan kunt u als oplossing aandragen dat live meeluisteren via een andere browser, bijvoorbeeld Firefox of Microsoft Edge, goed werkt. Deze browsers zijn vrij te downloaden:  
Zoals u van ons gewend bent, worden er door ons géén extra kosten berekend wanneer er enkele weken overschrijding van abonnementen plaatsvindt. Dit betekent dus dat uw factuur over de maand maart 2020 op het gebied van vaste abonnementskosten, vrijwel niet zal afwijken van de factuur die u normaliter ontvangt.
 
Wij zullen u aanstaande zondag en in de periode daarna door middel van berichten op de websites (sikn.nl en kerkomroep.nl) en eventueel een aanvullend bericht per e-mail, zoveel als mogelijk op de hoogte houden van de stand van zaken. Op zondag zullen wij met een team paraat staan voor monitoring en actie. Er zal op die dag echter geen telefonische ondersteuning door de Helpdesk beschikbaar zijn. Vanzelfsprekend kunt u uw vragen op zondag wel alvast per e-mail indienen.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
sIKN & Kerkomroep
terug