Machtiging ambtsdragersverkiezing Machtiging ambtsdragersverkiezing
Op D.V. 9 oktober om 20:00 uur zijn er in de Schaapskooi ambtsdragersverkiezingen.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u iemand machtigen. Download daarvoor het onderstaande machtigingsformulier.

Machtigingsformulier
terug