Verouderde informatie op de website en wat nu?

Het kan voorkomen dat er oude informatie op de website staat, helaas kan dat een keer gebeuren, maar dat is niet de bedoeling. U kunt dit rechtstreeks melden bij degene die daarvoor verantwoordelijk is.
Hier vindt u de e-mail adresen van de mensen die verantwoordelijk zijn voor hun deel van de website.

 

 Kring / Vereniging / Club / website onderdeel

 E-mail adres

 De cèche / oppaslijst

creche@hervormdlopik.nl

 Geschiedenis onderdelen

kerkgeschiedenis@hervormdlopik.nl

 Dienst beluisteren / Kerktelefoon

kerktelefoon@hervormdlopik.nl

 Kerkdiensten/Preekbeurten rooster/Liturgie van de dienst  
 Kerkenraad (en wat daar onderstaat)

predikant@hervormdlopik.nl

 Catechisaties / Kringwerk

predikant@hervormdlopik.nl

 Kerkdiensten op CD

cdbestellen@hervormdlopik.nl

 Diaconie / Collecterooster / De Bazuin

diaconie@hervormdlopik.nl

 Kerkauto

kerkauto@hervormdlopik.nl

 Kerkrentmeester / Veiligheid /OPA

kerkrentmeesters@hervormdlopik.nl

 Begraafplaatsonderhoud

onderhoudbegraafplaats@hervormdlopik.nl

 Kosters

kosters@hervormdlopik.nl

 Schoonmaken kerk

kerkschoonmaken@hervormdlopik.nl

 Zending en Evangelisatie (en wat daar onder staat)

zec@hervormdlopik.nl

 Jeugdwerk / Pastoraal team / Jeugdactie

jeugddiaken@hervormdlopik.nl

 Zondagsschool Samuel

zondagsschool@hervormdlopik.nl

 Meisjesclub

 Jongensclub Daniel

jongensclub@hervormdlopik.nl

 OJW

ojw@hervormdlopik.nl

 Jalove

jalove@hervormdlopik.nl

 Geloofsopvoedingskring

geloofsopvoedig@hervormdlopik.nl

 Gebedskring

gebedskring@hervormdlopik.nl

 Vrouwenvereniging

vrouwenvereniging@hervormdlopik.nl

 Tentdagen

webmaster@hervormdlopik.nl

 Schaapskooi en Ruif

verenigingsgebouw@hervormdlopik.nl

 Zangkoren

zangkoren@hervormdlopik.nl

 Rommelmarkt

rommelmarkt@hervormdlopik.nl

 Roëmenië commisie

roemeniecommissie@hervormdlopik.nl

 Gemeenteweekend

gemeenteweekend@hervormdlopik.nl

 Disclaimer

webmaster@hervormdlopik.nl