Agenda Agenda

U/jij bent welkom op de volgende avonden in de Schaapskooi van 19.30 tot 21.30 uur:

 

Agenda:

 
Vrouwenvereniging "Lydia" Vrouwenvereniging "Lydia"

De openingsavond is op DV 25 september 2018 in de Schaapskooi, om 19.30 uur. Op deze avond hoopt mevrouw W. Both-Stier iets te vertellen over het thema “Ziek zijn in Bijbels perspectief”.  Daarna bespreken we enkele gespreksvragen aan de hand van dit thema.

Op  deze avond zijn ook belangstellende gemeenteleden van harte welkom!

Op donderdag 27 september is de jaarlijkse Bondsdag in Barneveld.

Vervolgens hebben we een open avond op 2 oktober. Dit is onze eerste Bijbelstudie-avond van het seizoen. Ook deze avond start om 19.30 uur.  Gasten zijn hartelijk welkom om een avond mee te doen!

We lezen dit seizoen het boek Jeremia. Prof. Dr. J. Hoek uit Veenendaal geeft een uitleg bij de Bijbelgedeelten en stelt de gespreksvragen op.

Jeremia was een profeet en leefde ongeveer in het midden van de 7e eeuw voor Christus, ten tijde van de koningen Josia, Jojakim, Zedekia, Sallum en Jojachin. Hij groeide op in Anatoth, een plaatsje iets ten noorden van Jeruzalem.

Jeremia wordt op jonge leeftijd geroepen tot profeet in een politiek onrustige tijd met dreiging van oorlog en geweld.

Jeremia staat wel bekend ( mede door het schilderij van Rembrandt) als de treurende profeet. Het hart van de profeet is vol pijn en verdriet. We horen veel uitingen van zijn emoties. Hoewel  hij soms verbitterd raakt en wanhopig lijkt, zien we vooral de grote volharding die de profeet kenmerkt en de liefde waardoor hij blijft bidden voor het ondankbare en vijandige volk.

Jeremia maakt de verwoesting van Jeruzalem mee en aan het einde van zijn leven wordt hij tegen zijn wil meegevoerd naar Egypte.

We hopen weer fijne en gezegende avonden te hebben rondom de geopende Bijbel.