Collecten Collecten
Collecte
Hartelijk dank voor het trouw overmaken van uw bijdragen via de link op de website van de kerk of direct op de betreffende rekeningen. I.v.m. de kosten van het gebruik van de link en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden verzoeken wij u vanaf nu uw bijdrage voor collecten over te maken naar de rekening van de Diaconie NL92 RABO 03371 18116 en Kerk NL22 RABO 03371 04050. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!
terug