Roosters erediensten vanaf zondag 5 juli 2020 Roosters erediensten vanaf zondag 5 juli 2020
Erediensten vanaf zondag 5 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 mogen we weer samenkomen in kerkdiensten in onze kerk met de maximumbezetting van 60 aanwezigen, exclusief de “werknemers”.
In de kerk gelden de regels die de overheid eraan stelt en zoals omschreven in het gebruiksplan.
Voor het bezoeken van de diensten is een rooster opgesteld met een indeling per wijk.

Klik hier voor het rooster

Als u zich heeft opgegeven voor het bezoeken van de diensten en uw/jouw wijk is aan de beurt dan bent u/ ben jij van harte welkom.
De wijkindeling van onze gemeente is als volgt. Klik hier voor de wijkindeling.
 
terug