Roosters erediensten en collecte Roosters erediensten en collecte
In de kerk gelden de regels die de overheid eraan stelt en zoals omschreven in het gebruiksplan.
Voor het bezoeken van de diensten is een rooster opgesteld met een indeling per wijk. Wanneer u de diensten liever niet bezoekt, kunt u deze ook volgen via livestream op deze website. 

Roosters
Klik hier voor het rooster

Als u zich heeft opgegeven voor het bezoeken van de diensten en uw/jouw wijk is aan de beurt dan bent u/ ben jij van harte welkom.
De wijkindeling van onze gemeente is als volgt. Klik hier voor de wijkindeling.

Collecte
Hartelijk dank voor het trouw overmaken van uw bijdragen via de link op de website van de kerk of direct op de betreffende rekeningen. I.v.m. de kosten van het gebruik van de link en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden verzoeken wij u vanaf nu uw bijdrage voor collecten over te maken naar de rekening van de Diaconie NL92 RABO 03371 18116 en Kerk NL22 RABO 03371 04050. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!
terug