Kerkbezoek en collecte Kerkbezoek en collecte
Naar aanleiding van de versoepelingen van 25 september zijn de volgende wijzigingen in de coronamaatregelen van onze kerk doorgevoerd. 
  • er zijn geen toelatingsbeperkingen meer, het wijkenrooster is vervallen; 
  • midden voorin de kerk is ruimte voor hen die de 1,5 meter in acht willen nemen; 
  • de taken van de kerkcoördinatoren zijn vervallen; 
  • het advies van gepaste afstand houden blijft van kracht, laten we rekening houden met elkaar! 
  • we vragen ieder om oplettend te blijven en bij coronagerelateerde klachten niet naar de kerk te komen. 

Collecte
Hartelijk dank voor het trouw overmaken van uw bijdragen! Wij verzoeken u uw bijdrage voor collecten over te maken naar de rekening van de Diaconie NL92 RABO 03371 18116 en Kerk NL22 RABO 03371 04050. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!
terug