Kerkbezoek en collecte Kerkbezoek en collecte

De kerkenraad heeft aan de hand van de vermindering van het aantal regels rond corona het volgende besloten:  

 

a) Vanaf 27 februari 2022 vervalt de wijkindeling voor het bijwonen van de kerkdiensten 

 

b) Het vak voor de herenbank (Dorpsstraatzijde) is een gedeelte waar zij kunnen plaatsnemen die de anderhalve meter willen bewaren.  

 

c) De viering van het Heilig Avondmaal D.V. 20 maart zal nog wel via de wijkenindeling plaatsvinden: 's morgens de wijken 2 en 3 en 6, 's avonds de wijken 4 en 5. Deze wijkindeling zal in de week voor het Heilig Avondmaal in "De Bazuin" herhaald worden.  

 

Uiteraard blijft van kracht, dat wie ook maar het geringste vermoeden heeft van coronaklachten thuis blijft.  

Verder vragen we om zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar: vraagt iemand afstand te bewaren vanwege gezondheidsrisico's, geef elkaar daarvoor de ruimte.
 


Collecte
Hartelijk dank voor het trouw overmaken van uw bijdragen! Wij verzoeken u uw bijdrage voor collecten over te maken naar de rekening van de Diaconie NL92 RABO 03371 18116 en Kerk NL22 RABO 03371 04050. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!
terug