Middeleeuwse muurschilderingen in de Hervormde Gemeente van Lopik. Middeleeuwse muurschilderingen in de Hervormde Gemeente van Lopik.
In het maandblad Oud-Utrecht van april 1966, heeft  Prof. dr. ir. C. L. Temminck Groll een stukje geschreven over de muurschilderingen die gevonden zijn tijdens de restauratie van de kerk. Temminck Groll heeft binnen de Nederlandse monumentenzorg een belangrijke rol vervuld. Met name heeft hij veel betekend voor de wetenschappelijke kennis op het vlak van de monumentenzorg. In 2013 heb ik na aanleiding van dat artikel en de nodige informatie uit de archieven een artikel geschreven over deze muurschilderingen. In 2015 heb ik contact gehad met de restaurateur dhr. Willem Haakma Wagenaar. Hij wist deze restauratie zich nog goed te herinneren, omdat dit één van zijn eerste restauraties was. Deze gegevens heb ik toen verder laten rusten, maar begin vorig jaar kwam ik deze weer tegen. Ik heb het artikel herschreven, met alle aantekeningen die ik nog had. Dit artikel heb ik aangeboden bij de redactie van het maandblad Oud-Utrecht. Helaas hebben ze het niet geplaatst, omdat het niet of nauwelijks een binding heeft met de stad Utrecht en omdat ze al heel veel artikelen krijgen aangebonden. Ze moesten een selectie maken in de vele artikelen. Vandaar dat ik het nu geplaatst heb op onze eigen website van onze kerk.
Dus als u weer wilt weten over de muurschilderingen in de hervormde dorpskerk van Lopik, moet je zeker dit artikel lezen.
Wil je deze muurschildering zelf bekijken, dat kan door te mailen naar kerkrondleiding@hervormdlopik.nl. 
21-09-2021
 
Eikenhouten ornament met oud gemeentelijk wapen van Lopik Deel I. Eikenhouten ornament met oud gemeentelijk wapen van Lopik Deel I.
Op zaterdag 20 januari 2018 heeft het college van kerkrentmeesters het oude eikenhouten ornament wat vroeger op de herenbank stond weer terug gekregen. 50 jaar heeft dit ornament op de tussen zolder van de toren gelegen. Hier leest u meer over het eikenhouten ornament en het oude gemeente wapen van Lopik. 03-04-2020
 
 
Eikenhouten ornament met oud gemeentelijk wapen van Lopik Deel II. Eikenhouten ornament met oud gemeentelijk wapen van Lopik Deel II.
Op zaterdag 20 januari 2018 heeft het college van kerkrentmeesters het oude eikenhouten ornament wat vroeger op de herenbank stond weer terug gekregen. 50 jaar heeft dit ornament op de tussen zolder van de toren gelegen. Na een grondig restauratie, zal het weer terug geplaatst worden boven de erenbank. Diverse kranten hebben bericht over deze terug plaatsing. Nadat het was terug geplaatst, vertelde een aantal oudere kerkgangers, dat ze de hoek ornamenten misten, die stonden er vroeger namelijk ook op. Deze hoekornamenten zijn verloren gegaan, maar met behulp van oude foto's hebben we de restaurateur gevraagd of hij ze kon maken. Op maandag 5 november 2018 werden de 2 hoekornamenten geplaatst. Het eikenhouten ornament staat nu fier tussen de 2 nieuwe eikenhouten hoekornameten.
25-01-2018
 
Kerkgeschiedenis van onze gemeente Lopik in het kort. Kerkgeschiedenis van onze gemeente Lopik in het kort.
De geschiedenis van het kerkgebouw is onlosmakelijk verbonden met de landelijke kerkgeschiedenis, maar ook van de lokale geschiedenis van ons dorp Lopik. In dit artikel kunt u lezen wat de geschiedenis is van ons kerkgebouw en met haar de lokale geschiedenis van Lopik.
16-11-2019
 
Ons kerkzegel. Ons kerkzegel.
De Hervormde gemeente van Lopik heeft een kerkzegel. Of is het een kerklogo. Wie het weet mag het zeggen. In het logo staat een tekst vermeld. In het onderstaande artikel kunt u meer informatie vinden van ons logo.
In dit artikel vind u nog meer informatie over ons kerkzegel.

31-03-2017
 
Mijn naam is Johannes Evangelista. Mijn naam is Johannes Evangelista.
Hij heet Johannes, geboren in 1562. Hij is 96 cm lang en weegt 1185 pond. Op gezette tijd maakt hij geluid.
Wil je kijken en horen hoe hij luid, klik hier voor het luiden voor het hele uur en hier voor het luiden van de klok.
Voor meer informatie, klik dan hier voor het artikel.
24-10-2015
 
Doophek Doophek
In de kerk staan onder het orgel, 2 eiken houten hekken die vroeger dienst deden als doophek rondom de preekstoel.
In de consistorie staat ook nog een deel van dit oude doophek. Deze afscheiding vormde vroeger een "dooptuin" rondom de preekstoel. In 2012 is één van de toegangsdeurtjes terug gegeven aan de kerk. In dit artikel leest u meer over dit doophek in onze kerk. 
21-05-2015
 
Onze kerkklok(ken) in de kerktoren(s). Onze kerkklok(ken) in de kerktoren(s).
In onze toren hangt 1 kerkklok, deze is in 1562 gemaakt. Vroeger hebben er meer klokken in de toren gehangen. Niet in de huidige toren, maar in een andere toren die vroeger op de begraafplaats heeft gestaan. Kunt u het nog volgen. In dit artikel leest u meer over onze klokken en torens.
24-10-2015
 
De Kerkenraad in 1914. De Kerkenraad in 1914.
In het jaar 2000 hebben we een foto gekregen van ds. J. Smit. Hierop staat de volledige kerkenraad van Lopik. In het midden zit ds. van der Wal. Deze foto heeft jaren in ons archief gezeten. Tijdens een fototentoonstelling in juni 2014, is deze foto weer in beeld gekomen. Een gemeentelid bracht eenzelfde foto mee en vertelde dat zijn opa daar ook op staat. We mochten deze foto, met lijst houden, maar we moesten wel uitzoeken wie er allemaal op de foto staan. Wilt u meer weten over deze bijzondere foto, klik dan hier voor informatie.
14-03-2014