donderdag 20 juni 2019 - Galaten 3:27
U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. -- Galaten 3:27  »lees verder»

 

woensdag 19 juni 2019 - Romeinen 6:12-14
Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. -- Romeinen 6:12-14  »lees verder»

 

dinsdag 18 juni 2019 - Jesaja 26:3-4
De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, want de HEER is een rots sinds mensenheugenis. -- Jesaja 26:3-4  »lees verder»

 

maandag 17 juni 2019 - Filippenzen 3:7-9
Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. -- Filippenzen 3:7-9  »lees verder»

 

zondag 16 juni 2019 - Matteus 7:9-11
Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. -- Matteus 7:9-11  »lees verder»

 

zaterdag 15 juni 2019 - Spreuken 1:10
Mijn zoon, als zondaars je proberen in te palmen, geef er niet aan toe. -- Spreuken 1:10  »lees verder»

 

vrijdag 14 juni 2019 - Openbaring 21:3-4
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ -- Openbaring 21:3-4  »lees verder»

 

donderdag 13 juni 2019 - 2 Korintiers 7:10
Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood. -- 2 Korintiers 7:10  »lees verder»

 

woensdag 12 juni 2019 - Job 19:25-27
Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen. -- Job 19:25-27  »lees verder»

 

dinsdag 11 juni 2019 - Kolossenzen 3:1-4
Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. -- Kolossenzen 3:1-4  »lees verder»