zaterdag 16 november 2019 - 1 Tessalonicenzen 5:4-6
Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6  »lees verder»

 

vrijdag 15 november 2019 - Jesaja 25:4-5
U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen, u tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. -- Jesaja 25:4-5  »lees verder»

 

donderdag 14 november 2019 - 1 Timoteus 1:7-8
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. -- 1 Timoteus 1:7-8  »lees verder»

 

woensdag 13 november 2019 - 1 Petrus 3:18
Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. -- 1 Petrus 3:18  »lees verder»

 

dinsdag 12 november 2019 - Prediker 7:5
Je kunt beter luisteren naar de berisping van de wijzen dan naar de lofzang van de dwazen. -- Prediker 7:5  »lees verder»

 

maandag 11 november 2019 - Jakobus 5:16-18
Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort. -- Jakobus 5:16-18  »lees verder»

 

zondag 10 november 2019 - 1 Johannes 2:1-2
Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. -- 1 Johannes 2:1-2  »lees verder»

 

zaterdag 09 november 2019 - Spreuken 18:10
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig. -- Spreuken 18:10  »lees verder»

 

vrijdag 08 november 2019 - Hebreeen 2:9
Wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is. -- Hebreeen 2:9  »lees verder»

 

donderdag 07 november 2019 - Matteus 20:26-28
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ -- Matteus 20:26-28  »lees verder»