zaterdag 25 januari 2020 - 1 Johannes 1:5
Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. -- 1 Johannes 1:5  »lees verder»

 

vrijdag 24 januari 2020 - 2 Tessalonicenzen 3:5
Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. -- 2 Tessalonicenzen 3:5  »lees verder»

 

donderdag 23 januari 2020 - Jesaja 30:18
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. -- Jesaja 30:18  »lees verder»

 

woensdag 22 januari 2020 - Jakobus 2:1
Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. -- Jakobus 2:1  »lees verder»

 

dinsdag 21 januari 2020 - Marcus 6:34
Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. -- Marcus 6:34  »lees verder»

 

maandag 20 januari 2020 - Spreuken 19:17
Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden. -- Spreuken 19:17  »lees verder»

 

zondag 19 januari 2020 - Hebreeen 10:14
Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. -- Hebreeen 10:14  »lees verder»

 

zaterdag 18 januari 2020 - 1 Petrus 1:13
Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. -- 1 Petrus 1:13  »lees verder»

 

vrijdag 17 januari 2020 - Prediker 3:14-15
Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. -- Prediker 3:14-15  »lees verder»

 

donderdag 16 januari 2020 - Kolossenzen 2:9-10
Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. -- Kolossenzen 2:9-10  »lees verder»