zondag 29 maart 2020 - Deuteronomium 10:17-18
Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. -- Deuteronomium 10:17-18  »lees verder»

 

zaterdag 28 maart 2020 - 1 Johannes 2:25
En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. -- 1 Johannes 2:25  »lees verder»

 

vrijdag 27 maart 2020 - Jakobus 3:17
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. -- Jakobus 3:17  »lees verder»

 

donderdag 26 maart 2020 - Genesis 2:7
Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. -- Genesis 2:7  »lees verder»

 

woensdag 25 maart 2020 - Kolossenzen 1:19-20
In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. -- Kolossenzen 1:19-20  »lees verder»

 

dinsdag 24 maart 2020 - 1 Petrus 2:6-8
In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. -- 1 Petrus 2:6-8  »lees verder»

 

maandag 23 maart 2020 - Psalmen 62:2-3
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. -- Psalmen 62:2-3  »lees verder»

 

zondag 22 maart 2020 - Titus 2:7-8
Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn, en verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen. -- Titus 2:7-8  »lees verder»

 

zaterdag 21 maart 2020 - Filippenzen 4:13
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. -- Filippenzen 4:13  »lees verder»

 

vrijdag 20 maart 2020 - Habakuk 2:14
Maar zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn. -- Habakuk 2:14  »lees verder»