vrijdag 19 juli 2019 - Lucas 19:10
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. -- Lucas 19:10  »lees verder»

 

donderdag 18 juli 2019 - 1 Samuel 2:1-3
Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER, mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de HEER is een alwetende God: door hem worden onze daden gewogen. -- 1 Samuel 2:1-3  »lees verder»

 

woensdag 17 juli 2019 - Openbaring 1:17-18
Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. -- Openbaring 1:17-18  »lees verder»

 

dinsdag 16 juli 2019 - Romeinen 14:12-13
Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren. -- Romeinen 14:12-13  »lees verder»

 

maandag 15 juli 2019 - Psalmen 27:4-5
Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots. -- Psalmen 27:4-5  »lees verder»

 

zondag 14 juli 2019 - 1 Johannes 3:18-20
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. -- 1 Johannes 3:18-20  »lees verder»

 

zaterdag 13 juli 2019 - Hebreeen 1:3-4
In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. -- Hebreeen 1:3-4  »lees verder»

 

vrijdag 12 juli 2019 - Deuteronomium 4:39-40
Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet. Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. -- Deuteronomium 4:39-40  »lees verder»

 

donderdag 11 juli 2019 - 2 Tessalonicenzen 3:3
Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. -- 2 Tessalonicenzen 3:3  »lees verder»

 

woensdag 10 juli 2019 - 1 Tessalonicenzen 5:19-22
Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. -- 1 Tessalonicenzen 5:19-22  »lees verder»