vrijdag 30 september 2022 - Psalmen 8:2-3

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont – met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. -- Psalmen 8:2-3  lees verder
 
donderdag 29 september 2022 - Galaten 6:10

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. -- Galaten 6:10  lees verder
 
woensdag 28 september 2022 - Marcus 4:39

Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. -- Marcus 4:39  lees verder
 
dinsdag 27 september 2022 - 1 Samuel 16:7

Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart. -- 1 Samuel 16:7  lees verder
 
maandag 26 september 2022 - Handelingen 17:24

De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. -- Handelingen 17:24  lees verder
 
zondag 25 september 2022 - Lucas 8:43-44

Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven – naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan; meteen hield de bloedvloeiing op. -- Lucas 8:43-44  lees verder
 
zaterdag 24 september 2022 - Ezechiel 18:23

Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. -- Ezechiel 18:23  lees verder
 
vrijdag 23 september 2022 - Romeinen 6:11

Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. -- Romeinen 6:11  lees verder
 
donderdag 22 september 2022 - Johannes 12:26

Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. -- Johannes 12:26  lees verder
 
woensdag 21 september 2022 - Spreuken 18:10

De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig. -- Spreuken 18:10  lees verder