zondag 23 januari 2022 - 2 Korintiers 4:17-18

De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. -- 2 Korintiers 4:17-18  lees verder
 
zaterdag 22 januari 2022 - Lucas 8:23-24

Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. -- Lucas 8:23-24  lees verder
 
vrijdag 21 januari 2022 - Prediker 5:1

Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn. -- Prediker 5:1  lees verder
 
donderdag 20 januari 2022 - Hebreeen 2:18

Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. -- Hebreeen 2:18  lees verder
 
woensdag 19 januari 2022 - Matteus 5:6-7

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. -- Matteus 5:6-7  lees verder
 
dinsdag 18 januari 2022 - Numeri 23:19

God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen? -- Numeri 23:19  lees verder
 
maandag 17 januari 2022 - Galaten 5:22-23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. -- Galaten 5:22-23  lees verder
 
zondag 16 januari 2022 - Johannes 1:17-18

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. -- Johannes 1:17-18  lees verder
 
zaterdag 15 januari 2022 - Spreuken 11:1

Een valse weegschaal is de HEER een gruwel, zuivere gewichten zijn hem welgevallig. -- Spreuken 11:1  lees verder
 
vrijdag 14 januari 2022 - Hebreeen 4:16

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. -- Hebreeen 4:16  lees verder