dinsdag 26 januari 2021 - Prediker 3:14-15

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. -- Prediker 3:14-15  lees verder
 
maandag 25 januari 2021 - Handelingen 13:38-39

U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft. -- Handelingen 13:38-39  lees verder
 
zondag 24 januari 2021 - Efeziers 4:26-27

Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. -- Efeziers 4:26-27  lees verder
 
zaterdag 23 januari 2021 - Nahum 1:7

De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen. -- Nahum 1:7  lees verder
 
vrijdag 22 januari 2021 - 1 Tessalonicenzen 5:8-9

Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. -- 1 Tessalonicenzen 5:8-9  lees verder
 
donderdag 21 januari 2021 - Marcus 11:24

Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. -- Marcus 11:24  lees verder
 
woensdag 20 januari 2021 - Spreuken 27:17

Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. -- Spreuken 27:17  lees verder
 
dinsdag 19 januari 2021 - 1 Johannes 3:2

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. -- 1 Johannes 3:2  lees verder
 
maandag 18 januari 2021 - 1 Korintiers 1:10

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. -- 1 Korintiers 1:10  lees verder
 
zondag 17 januari 2021 - Psalmen 22:4-6

U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en u verloste hen, tot u geroepen en zij ontkwamen, op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. -- Psalmen 22:4-6  lees verder