donderdag 02 april 2020 - Handelingen 2:24
God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. -- Handelingen 2:24  »lees verder»

 

woensdag 01 april 2020 - 1 Samuel 16:7
Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart. -- 1 Samuel 16:7  »lees verder»

 

dinsdag 31 maart 2020 - Matteus 18:19-20
Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. -- Matteus 18:19-20  »lees verder»

 

maandag 30 maart 2020 - Hebreeen 13:1-3
Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. -- Hebreeen 13:1-3  »lees verder»

 

zondag 29 maart 2020 - Deuteronomium 10:17-18
Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. -- Deuteronomium 10:17-18  »lees verder»

 

zaterdag 28 maart 2020 - 1 Johannes 2:25
En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. -- 1 Johannes 2:25  »lees verder»

 

vrijdag 27 maart 2020 - Jakobus 3:17
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. -- Jakobus 3:17  »lees verder»

 

donderdag 26 maart 2020 - Genesis 2:7
Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. -- Genesis 2:7  »lees verder»

 

woensdag 25 maart 2020 - Kolossenzen 1:19-20
In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. -- Kolossenzen 1:19-20  »lees verder»

 

dinsdag 24 maart 2020 - 1 Petrus 2:6-8
In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. -- 1 Petrus 2:6-8  »lees verder»