woensdag 05 augustus 2020 - Exodus 23:13

Houd je verre van alles waarvoor ik jullie heb gewaarschuwd. Roep geen andere goden aan, laat hun naam niet over je lippen komen. -- Exodus 23:13  lees verder
 
dinsdag 04 augustus 2020 - Openbaring 3:20-21

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. -- Openbaring 3:20-21  lees verder
 
maandag 03 augustus 2020 - 1 Petrus 5:8-9

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. -- 1 Petrus 5:8-9  lees verder
 
zondag 02 augustus 2020 - Psalmen 71:5-7

U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op u. Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven. Voor velen ben ik een teken, u bent mijn veilige schuilplaats. -- Psalmen 71:5-7  lees verder
 
zaterdag 01 augustus 2020 - 1 Johannes 5:11-12

Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. -- 1 Johannes 5:11-12  lees verder
 
vrijdag 31 juli 2020 - Hebreeen 2:18

Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. -- Hebreeen 2:18  lees verder
 
donderdag 30 juli 2020 - 2 Kronieken 20:6

HEER, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen u verzetten. -- 2 Kronieken 20:6  lees verder
 
woensdag 29 juli 2020 - Efeziers 4:29

Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. -- Efeziers 4:29  lees verder
 
dinsdag 28 juli 2020 - 2 Tessalonicenzen 3:3

Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. -- 2 Tessalonicenzen 3:3  lees verder
 
maandag 27 juli 2020 - Jesaja 58:9-11

Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. -- Jesaja 58:9-11  lees verder