zondag 19 mei 2024 - Ezechiel 39:29

Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen – zo spreekt God, de HEER. -- Ezechiel 39:29  lees verder
 
zaterdag 18 mei 2024 - Lucas 6:36

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. -- Lucas 6:36  lees verder
 
vrijdag 17 mei 2024 - Jeremia 10:6-7

Niemand is als u, o HEER, u bent groot, groot is uw naam door uw kracht. Wie zou geen ontzag voor u hebben? Koning van de volken, dat komt u immers toe. Onder alle wijzen van de volken, onder al hun koningen is niemand als u. -- Jeremia 10:6-7  lees verder
 
donderdag 16 mei 2024 - Hebreeen 1:1-2

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. -- Hebreeen 1:1-2  lees verder
 
woensdag 15 mei 2024 - Johannes 18:37

Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. -- Johannes 18:37  lees verder
 
dinsdag 14 mei 2024 - Jesaja 43:1

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! -- Jesaja 43:1  lees verder
 
maandag 13 mei 2024 - Efeziers 5:33

Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. -- Efeziers 5:33  lees verder
 
zondag 12 mei 2024 - Marcus 1:29-34

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. ’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. -- Marcus 1:29-34  lees verder
 
zaterdag 11 mei 2024 - Prediker 5:4

Je kunt beter geen gelofte doen dan een gedane gelofte niet inlossen. -- Prediker 5:4  lees verder
 
vrijdag 10 mei 2024 - Galaten 4:4-5

Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. -- Galaten 4:4-5  lees verder