Privacy- & cookiebeleid Privacy- & cookiebeleid

Privacyverklaring
Ten behoeve van het leven en werken van de kerk verwerkt de Hervormde Gemeente Lopik persoonsgegevens van haar leden. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de werkzaamheden waarvoor ze aan ons toevertrouwd is. De gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk voor het uitoefenen van onze werkzaamheden. De kerkenraad heeft hiervoor een beleid vastgesteld dat is samengevat in de Privacyverklaring van de Hervormde Gemeente Lopik te Lopik dorp van de Protestantse Kerk in Nederland.

Privacyverklaring

 
terug