Rommelmarkt

Rommelmarkt


Inleveren van spullen voor de rommelmarkt
Iedere laatste zaterdag van de maand, kunnen er spullen ingeleverd worden bij de Schaapskooi. 
Tussen 10.00 en 12.00 uur, uitgezonderd de maand juli.

Boekenmarkt
Elke maand tijdens het inleveren van spullen voor de rommelmarkt is er ook Boekenmarkt.
U kunt dan uw oude boeken inleveren en nieuwe boeken aanschaffen. U bent van harte welkom in de kelder van de Schaapskooi (ingang achterzijde) tussen 10.00 en 12.00 uur.

Mocht u grote spullen hebben, bijv. meubels dan kunt u bellen met  Diny de Bruijn (0348-553248).
De mensen van de ophaalploeg komen dan de spullen op de afgesproken tijd bij u ophalen.
NB. Beeldschermen en computers kunt u niet bij de rommelmarkt inleveren.
U kunt ook een mail sturen naar rommelmarktlopik@gmail.com als u spullen heeft die opgehaald kunnen worden.
Mocht u vragen hebben of informatie willen dan kunt u mailen naar rommelmarktlopik@gmail.com

Tevens willen wij u erop wijzen dat het mogelijk is de DE punten bij ons
in te leveren. Er staat een bak in de Schaapskooi maar u mag ze
natuurlijk altijd inleveren bij een van de commissieleden.


Maatschappelijke stage
Zit je nog op school en zoek je een maatschappelijke stage? Dat kan! Er is een mogelijkheid voor het doen van een maatschappelijke stage tijdens het inzamelen voor de rommelmarkt en tijdens de rommelmarkt. Voor meer informatie kun je contact opnemen via emailadres rommelmarktlopik@gmail.com

Informatie over de Rommelmarkt commissie zelf
De rommelmarktcommissie valt onder de beheerscommissie van verenigingsgebouw “De Schaapskooi”.
Deze zijn begonnen met het houden van een rommelmarkt om geld in te zamelen voor het verenigingsgebouw. Hieruit is de rommelmarktcommissie ontstaan.
De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor De Schaapskooi, en een deel voor een ander jaarlijks te bepalen goed doel. Het hele jaar door (uitgezonderd de maand augustus) wordt er op de laatste zaterdag van de maand spullen ingezameld. Deze worden meteen gesorteerd en in dozen gedaan, en op de zolder van De Schaapskooi opgeslagen. Grotere spullen kunnen worden opgehaald, en worden op een aparte locatie in een schuur opgeslagen. Elk jaar wordt in het najaar de datum van de rommelmarkt bepaald en begint de commissie met de voorbereidingen. Met medewerking van veel gemeenteleden, maar ook van mensen buiten de gemeente worden er spullen opgehaald, gesorteerd, en uiteindelijk de rommelmarkt opgebouwd en gehouden.


 
terug