Vrouwenvereniging "Lydia" Vrouwenvereniging "Lydia"

Een mooi seizoen ligt achter ons. 
We zijn in September gestart met een avond over grootmeester Rembrandt. Door de ogen van deze schilder kregen we een doorkijk in  de Bijbelse geschiedenis. 
Ook de thema-avond rond sterven en opstanding was erg indrukwekkend.

Helaas konden we niet alle Bijbelstudieavonden houden die we hadden gepland. Het ons bekende virus met bijbehorende maatregelen was de reden om op een andere manier de afsluiting te houden van ons seizoen. 
De brieven van Paulus aan Timotheüs  stonden centraal  in onze Bijbelstudie-avonden. Deze brieven zijn nog steeds actueel. Onder meer onze houding in de gemeente, volharding in het geloof. Doordat we de vragen met elkaar bespreken krijg je meer verbondenheid met elkaar. Dat is zo mooi binnen onze verenging.

De laatste avond vond de Paasviering plaats. Vier van de bestuursleden verzorgden deze volgens de liturgie  uit het blad van de Hervormde  Vrouwenbond. 
Al zijn we vroegtijdig gestopt hopen we toch met vernieuwde moed het nieuwe seizoen in te gaan. Onze openingsavond hopen we in September te houden.  Mw. Ester Wals, voormalig gids van het Corrie ten Boomhuis houdt dan een presentatie genaamd ‘’MEER DAN EEN HUIS’’.  24 September is de Bondsdag ,die wordt gehouden in Barneveld.
 
Te zijner tijd willen we u en jullie op de hoogte brengen van  onze activiteiten.
 
We wensen u en jullie Gods zegen toe, in het bijzonder onze leden op leeftijd en zij die met ziekte en verlies te maken hebben. We eindigen met lied 165 uit OTH vers 3 : 

Zijn wij zwak , belast , beladen 
en terneer gedrukt door zorg ?
Dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot de Heer                                                                                                                            
n zijn armen zijn wij veilig,                                                                                                                           
Hij verlaat ons nimmermeer.

Namens bestuur Herma Bolk , secretaresse          
 

terug