Alphacursus Alphacursus
Heb je vragen over geloven? Op zoek naar wat het christelijk geloof voor jou kan betekenen?

Informatie over de Alphacursus vind je door op deze link' te klikken.
 
lees meer »
 
Welkom Welkom
Zending en Evangelisatie Commissie (ZEC)

Grondgedachte:
Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou.
                                                                              1 Korinthe 9 vers 22b.
Vanuit de zending en evangelisatie commissie willen we de gemeenteleden breed inzetten om andere mensen te bereiken en te begeleiden op de weg naar een ontmoeting met Jezus.

 We willen niet alleen een naar binnen gerichte gemeente zijn, maar ook een naar buiten gerichte gemeente. In Lopik, Nederland en met woord & daad in het buitenland.

Wij willen dat bereiken door onze bijdrage aan het deelgenoten programma van de GZB, ondersteuning Ina Hogendoorn en een tal van andere activiteiten, zie de kopjes onder zending & evangelisatie commissie.

Niet alles staat op deze site. Er zijn nog meer activiteiten te noemen maar dit geeft een goed beeld van de activiteiten. Heeft u suggesties, een vraag of plannen voor een actie dan horen we die graag. Neem contact op via zec@hervormdlopik.nl .

 
 
Zendingsechtpaar Zendingsechtpaar
Deelgenoten
Deelgenoten programma bij de GZB.

Verkondigen, toerusting en diaconaat.
Dat zijn de drie pijlers van het GZB-zendingswerk. Om dit te doen steunt de GZB wereldwijd verschillende projecten en zendt zij zendingswerkers uit. Samen met een groot aantal betrokken gemeente wordt dit gefinancierd onder andere door het adoptie programma deelgenoten. Via deelgenoten adopteert een kerkelijke gemeente een deel (financiële verantwoordelijkheid) voor een zendingswerker. Als gemeente doen wij mee aan dit deelgenoten programma van de GZB.  Wilt u meer weten over de GZB dan naar hun website.

Zendingsechtpaar Willem-Henri en Ditteke den Hartog.

Via het deelgenoten programma ondersteunen wij de familie den Hartog in Malawi. Elk kwartaal kunnen we in de nieuwsbrieven lezen over het werk van Willem-Henri en Ditteke den Hartog.

Gebedsbrief december 2020

Willem-Henri en Ditteke hebben
ook een blog site.

 
 
Activiteiten Activiteiten
Activiteiten ZEC.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd in onze gemeente. Niet alles staat op deze site.
 Wilt u meer weten over de activiteiten of wilt u een activiteit organiseren, neem dan contact op met onze evangelisatie ouderling J. Huisman, oud.huisman@hervormdlopik.nl.

Koffiedrinken na de dienst

4 keer per jaar wordt er na de ochtenddienst koffie geschonken in de Schaapskooi. U bent van harte welkom om zo elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie-thee of fris.
 
Zingen na de dienst (z.n.d.d.)

We zien elke keer een goede opkomst bij het zingen na de dienst en denken dat de huidige opzet als prettig ervaren wordt. De z.n.d.d. commissie bestaat uit: Jeroen van Os, Dick van de Broek en Regina Molenaar. Zij zijn bezig om een kerngroep van spelers te creëren met als doel ook wat moeilijkere nummers/onbekende nummers te spelen. Hierdoor wordt de drempel ook lager om zomaar een keer mee te spelen. Dus hierbij de oproep: bespeel je een instrument en vind je het leuk om een keer mee te spelen, ook al is het maar 1 nummer, stuur dan een mailtje naar zndd@hervormdlopik.nl.

 We zouden het erg leuk vinden als jij/u zich meldt. Wij houden je dan op de hoogte van de speel- en oefendatums en uiteraard de nummers die gespeeld worden.
 
Bezoekwerk

Vanuit de commissie worden de mensen bezocht die geen aansluiting (meer) vinden in onze gemeente en/of op zoek zijn naar Jezus. Als u iemand weet die bezocht wil worden of als u zelf graag bezoek ontvangt laat het dan ons dan weten door te mailen naar bezoekwerk@hervormdlopik.nl

Cursussen

Vanuit de commissie worden in samenwerking met buurgemeenten de Alpha- cursus en Youth Alpha-cursus aangeboden.

Youth Alpha

Youth Alpha is voor jongeren die meer over ‘the basics’ van het christelijk geloof willen weten. Dit gebeurt op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Youth Alpha is naast serieus, ook gezellig en relaxed. Elke avond beginnen we met een maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Daarna wordt er een inleiding van ongeveer 15 minuten over het thema van die avond gehouden en aansluitend gaan we in kleine groepjes uiteen om over dat thema door te praten. Thema's die onder andere voorbij komen zijn 'Wie is Jezus?', 'Bidden: waarom en hoe?' en 'Hoe zit het met de kerk?'.
Meer info? Stuur je mail naar: youthalphalopik@hotmail.com
 
GSM's en cartridges GSM's en cartridges
Inzameling gsms en cardridges

Om het nog makkelijker te maken uw cartridges en mobiele telefoons in te leveren is er nu ook een verzamelbak geplaatst bij de hoofdingang van de kerk en in de Schaapskooi. De vertrouwde inzamelingsbak bij het orgel staat er ook nog. Wij zien graag volle bakken, waarvan de opbrengst kom ten behoeve van ons deelgenoten zendingsechtpaar.
 
 
Boekenhoek Boekenhoek
De Boekentafel

De boekentafel is nu ondergebracht naar Stichting Schuilplaats in Lopik.
Op de website van Stichting Schuilplaats Lopik www.schuilplaatslopik.nl
vind u nu de boekenhoek.
Er is daar van alle te doen en te beleven, ga er eens kijken en kijk dan meteen in de boekenhoek.
Ook voor de openingstijden kunt u op de website terecht.
 
 
Zending- en evangelisatiecommissie Zending- en evangelisatiecommissie
Activiteiten

Binnen de kerk:
  • Zingen na de dienst
  • Koffiedrinken na de dienst
  • Bezoekwerk
Binnen en buiten de kerk:
  • Alpha-cursus
  • Deelgenotenproject
lees meer »