Zendingsechtpaar Zendingsechtpaar
Deelgenoten
Deelgenoten programma bij de GZB.

Verkondigen, toerusting en diaconaat.
Dat zijn de drie pijlers van het GZB-zendingswerk. Om dit te doen steunt de GZB wereldwijd verschillende projecten en zendt zij zendingswerkers uit. Samen met een groot aantal betrokken gemeente wordt dit gefinancierd onder andere door het adoptie programma deelgenoten. Via deelgenoten adopteert een kerkelijke gemeente een deel (financiële verantwoordelijkheid) voor een zendingswerker. Als gemeente doen wij mee aan dit deelgenoten programma van de GZB.  Wilt u meer weten over de GZB dan naar hun website.

Zendingsechtpaar Willem-Henri en Ditteke den Hartog.

Via het deelgenoten programma ondersteunen wij de familie den Hartog in Malawi. Elk kwartaal kunnen we in de nieuwsbrieven lezen over het werk van Willem-Henri en Ditteke den Hartog.

Gebedsbrief december 2020

Willem-Henri en Ditteke hebben
ook een blog site.

 
terug