Zendingsechtpaar Zendingsechtpaar
Via deelgenoten adopteert een kerkelijke gemeente een deel (financiële verantwoordelijkheid) voor een zendingswerker. Als gemeente doen wij mee aan dit deelgenoten programma van de GZB.  Wilt u meer weten over de GZB dan naar hun website. https://www.gzb.nl

Zendingsechtpaar Willem-Henri en Ditteke den Hartog.

Via het deelgenoten programma ondersteunen wij de familie den Hartog in Malawi. Elk kwartaal kunnen we in de nieuwsbrieven lezen over het werk van Willem-Henri en Ditteke den Hartog.

Nieuwsbrief december 2020  

Willem-Henri en Ditteke hebben ook een blog site.
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/willem-henri-en-ditteke-den-hartog/malawi

 
terug