Sing-in met Annemiek Bosch Sing-in met Annemiek Bosch

Sing-ins/miniconcerten
Komende donderdag 28 mei om 19:30 alweer een laatste keer in de reeks van sing-ins / miniconcerten. Annemiek Bosch zingt onder begeleiding van gitaar en piano van "Groot is Uw trouw o Heer" tot "Geen afstand" en van "Als een hert" tot "Heer U bent mijn leven"

We mogen terugkijken op 6 mooie livestreams met kijkersaantallen tussen de 75 en 150 (live en achteraf). Dank aan iedereen die zijn/haar bijdrage mocht leveren!

Wanneer de afstand tot elkaar kleiner mag worden hopen we een selectie van alle livestreamnummers live in de Hervormde kerk in Lopik te spelen tijdens een benefietavond voor onze zustergemeente in Roemenië. Meer info volgt op een later moment.
 
Welkom! Welkom!
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Lopik! Op deze site vind je informatie over de gemeente, de kerkdiensten op zondag, activiteiten die gepland staan en foto's van momenten die al geweest zijn.

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten, om 09.30 uur en om 18.30 uur beginnen deze. Van harte welkom om hierbij te zijn! Andere activiteiten zijn vaak in de Schaapskooi achter de kerk of soms in de beneden- of bovenzaal, achter de kerk.
 
Digitale collecte Digitale collecte
Met het vervallen van de erediensten vervallen ook een groot deel van de inkomsten van de kerk en diaconie. Graag zetten wij het diaconale werk voort en ook blijven de uitgaven ten behoeve van het in stand houden van onze gemeente doorlopen. Op de website vindt u daarom de mogelijkheid uw gaven voor zowel de kerk als de diaconie te geven. Klikt u daarvoor op deze link: collectepagina.

U kunt elk gewenst bedrag naar keuze invoeren. Deze betaalmogelijkheid is beveiligd. Wilt u liever uw bijdrage contant doen? Dat kan uiteraard ook door het afgeven van uw gaven aan de pastorie.

Alvast heel hartelijk dank voor uw gaven!
 
Erediensten vanaf zondag 5 april 2020 tot nader bericht Erediensten vanaf zondag 5 april 2020 tot nader bericht
Voor de erediensten geldt vanaf zondag 5 april tot nader bericht, dat:
  • deze in de kerk plaatsvinden met een minimumbezetting van koster, geluids- en beeldtechnici, organist, predikant, ouderling en diaken.
  • deze te volgen zijn via
    • kerktelefoon (zoals altijd)
    • kerkomroep.nl
    • https://www.twitch.tv/hervormd_lopik of http://hervormdlopik.nl/livestream/
De beelduitzendingen vinden in elk geval 's morgens plaats, ook op de christelijke feestdagen. Op termijn hopen we deze mogelijkheid ook 's avonds te kunnen aanbieden.
 
Sing-ins/miniconcerten Sing-ins/miniconcerten
In tijden van onzekerheid en activiteiten die niet doorgaan klinkt door verschillende liederen troost, hoop en vertrouwen. Hoewel samen vanaf dezelfde plek zingen niet mogelijk is, biedt de techniek nieuwe oplossingen en voelen we ons verbonden.

De komende periode zijn er op diverse donderdagavonden (vermoedelijk 1x per 2 weken, meer info volgt) digitale sing-ins / miniconcerten met medewerkenden uit de regio Lopik.
 
lees meer »
 
Informatie coronavirus Informatie coronavirus
Alle informatie over het coronavirus en de maatregelen die onze kerk neemt zijn nu samengebundeld op www.hervormdlopik.nl/corona. U vindt deze pagina ook door bovenaan deze pagina op 'Welkom' te gaan staan met de muis en vervolgens 'Informatie coronavirus' aan te klikken.

Op deze pagina vindt u ook de livestream van de diensten en de opnames van de afgelopen diensten.
 
Inloggen ledengedeelte Inloggen ledengedeelte
De inloggegevens voor het ledengedeelte vindt u in 'De Graankorrel' onder het kopje 'kerkrentmeesters'.

De Graankorrel gemist of kwijt? U kunt ook een mail sturen naar webmaster@hervormdlopik.nl met het verzoek de inloggegevens toe te sturen?
 
Alphacursus Alphacursus
Heb je vragen over geloven? Op zoek naar wat het christelijk geloof voor jou kan betekenen?

Informatie over de Alphacursus vind je door op deze link te klikken.
 
lees meer »
 
Machtiging verkiezing ambtsdragers Machtiging verkiezing ambtsdragers
Wanneer u verhinderd bent voor ambtsdragersverkiezingen, dan kunt u het machtigingsformulier invullen en meegeven aan een gemachtigde. Klik daarvoor op onderstaande link.

Download hier het machtigingsformulier
 
Contact en vragen Contact en vragen
Fijn dat je onze website bezoekt. We kunnen ons voorstellen dat dat tot vragen leidt. Voel je vrij om deze te stellen!

Wil je contact met iemand of heb je vragen?

Gegevens:
Dominee A.J. Sonneveld
Dorpstraat 1a
3411 AE Lopik
0348-551549

Diaconie
Dorpstraat 32
3411 AG Lopik
diaconie@hervormdlopik.nl

Scriba
Dorpstraat 4
3411 AG Lopik
scriba@hervormdlopik.nl

Webmaster
Heb je vragen of opmerkingen over (de inhoud van) deze website?
Stuur dan een mail naar webmaster@hervormdlopik.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.
 
 
Wat geloven wij Wat geloven wij
De christelijke gemeente is het Lichaam van Christus waarvan Christus het Hoofd is en wij als leden van de gemeente de ledematen.

Van God hebben we een roeping om te dienen in uiteenlopende taken. Wij zijn mensen die vanuit die roeping worden gezonden in de wereld om te zijn als een zoutend zout en een lichtend licht. Wij dienen in het Koninkrijk waarvan Christus Koning is.
Vanuit deze visie willen we inhoud geven aan het gemeente zijn door middel van prediking, pastoraat en diaconaal dienstbetoon.

De prediking, het pastoraat, de catechese en het vormings- en toerustingswerk zijn gefundeerd op het eeuwig blijvende Woord van God. Van dit Woord geloven en belijden wij dat het een onveranderlijk, absoluut gezag heeft. Daarnaast zijn prediking, pastoraat en catechese gefundeerd in de traditie van de kerk, overeenkomstig het belijden van de kerk der eeuwen en overeenkomstig de belijdenis van de kerk der reformatie.
 
Bijbeltekst van de dag Bijbeltekst van de dag
-- DagelijksWoord.nl
lees meer »