Welkom! Welkom!
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Lopik! Op deze site vind je informatie over de gemeente, de kerkdiensten op zondag, activiteiten die gepland staan en foto's van momenten die al geweest zijn.

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten, om 09.30 uur en om 18.30 uur beginnen deze. Van harte welkom om hierbij te zijn! Andere activiteiten zijn vaak in de Schaapskooi achter de kerk of soms in de beneden- of bovenzaal, achter de kerk.
 
Volgen livestream Volgen livestream
Klik hieronder op 'lees meer' om de livestream van de kerkdiensten te volgen of oude livestreams te bekijken.
lees meer »
 
Kerkbezoek en collecte Kerkbezoek en collecte
Naar aanleiding van de versoepelingen van 25 september zijn de volgende wijzigingen in de coronamaatregelen van onze kerk doorgevoerd. 
  • er zijn geen toelatingsbeperkingen meer, het wijkenrooster is vervallen; 
  • midden voorin de kerk is ruimte voor hen die de 1,5 meter in acht willen nemen; 
  • de taken van de kerkcoördinatoren zijn vervallen; 
  • het advies van gepaste afstand houden blijft van kracht, laten we rekening houden met elkaar! 
  • we vragen ieder om oplettend te blijven en bij coronagerelateerde klachten niet naar de kerk te komen. 

Collecte
Hartelijk dank voor het trouw overmaken van uw bijdragen! Wij verzoeken u uw bijdrage voor collecten over te maken naar de rekening van de Diaconie NL92 RABO 03371 18116 en Kerk NL22 RABO 03371 04050. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!
 
Inloggen ledengedeelte Inloggen ledengedeelte
De inloggegevens voor het ledengedeelte vindt u in 'De Graankorrel' onder het kopje 'kerkrentmeesters'.

De Graankorrel gemist of kwijt? U kunt ook een mail sturen naar webmaster@hervormdlopik.nl met het verzoek de inloggegevens toe te sturen?
 
Verkiezing ambtsdragers en machtiging Verkiezing ambtsdragers en machtiging
Op het ledengedeelte is informatie geplaatst over de ambtsdragersverkiezing.

Wanneer u verhinderd bent voor ambtsdragersverkiezingen, dan kunt u het machtigingsformulier invullen en meegeven aan een gemachtigde. Klik daarvoor op onderstaande link.

Download hier het machtigingsformulier
 
Contact en vragen Contact en vragen
Fijn dat je onze website bezoekt. We kunnen ons voorstellen dat dat tot vragen leidt. Voel je vrij om deze te stellen!

Wil je contact met iemand of heb je vragen?
 
lees meer »
 
Wat geloven wij Wat geloven wij
De christelijke gemeente is het Lichaam van Christus waarvan Christus het Hoofd is en wij als leden van de gemeente de ledematen.
 
lees meer »