Catechisaties Catechisaties

Catechisaties
De catechisaties worden op dinsdag gegeven, met uitzondering van de week waarin dankdag of biddag valt. Ook tijdens de schoolvakanties is er geen catechisatie. Onder de agenda van ons kerkblad "De Bazuin" staat elke week een herinnering.
De leeftijds- en groepsindeling is als volgt:
Groep 1: 10 tot en met 14 jaar van 19.00-19.45
Groep 2: 15+ van 19.45-20.30
In: “De Schaapskooi”, zaal C of B

Belijdeniscatechese
De belijdeniscatechese wordt doorgaans op dinsdagavond gegeven. Als deze dag niet uitkomt wordt in overleg met de predikant naar een ander dagdeel gekeken. 
Meer informatie kan verkregen worden bij de predikant. 
terug