Kerkdiensten in coronacrisistijd 2021 Kerkdiensten in coronacrisistijd 2021
De kerkenraad volgt in de coronacrisistijd zo veel mogelijk de adviezen van de overheid, van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en van het Landelijk Diensten Centrum van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Dit betekent concreet, dat we op dit moment alleen online kerkdiensten hebben, waarin slechts een koster, organist, beameraar, ouderling, diaken en predikant aanwezig zijn. Zij die aanwezig zijn mogen zingen. In elk geval zal de eredienst zó ingericht worden, dat thuis meegezongen kan worden. Immers troont God op de lofzangen van Israël (Psalm 22, 4). De kerkenraad vindt het belangrijk, dat de lofzang gaande gehouden wordt. 
Zodra het weer tot de mogelijkheden behoort om de zang met enkele zangers te versterken, zal de kerkenraad deze mogelijkheid benutten. 
We hopen en bidden dat de huidige overheidsmaatregelen en -adviezen onder Gods zegen het gewenste resultaat mogen hebben. 
terug