Oud papier Oud papier
De Hervormde Gemeente heeft een aantal vrijwilligers die samen met de gemeente meehelpen om het oude papier op te halen. Met de opbrengst hiervan kunnen we belangrijke projecten en acties doorgang laten vinden.
Wilt u ook meehelpen met het ophalen van het oud papier, neem dan contact op met één van de kerkrentmeesters
of mail naar
kerkrentmeesters@hervormdlopik.nl
terug