Roemenië-commissie Roemenië-commissie
De Roemenië Commissie fungeert als schakel tussen de Hervormde Gemeente van Lopik en onze zustergemeente Betfalva in Roemenië. In 1995 is er een grote gemeenteactie gehouden en vanaf die tijd is de Roemenië Commissie regelmatig in Betfalva op bezoek geweest. Daaruit volgde een koorreis met 50 personen naar Roemenië, en één van de uitvoeringen was in Betfalva, waar we hartverwarmend werden ontvangen.

Vanaf 2002 is de predikant van Betfalva Ds. Medve regelmatig bij ons in Lopik op bezoek geweest. Om de contacten te onderhouden probeert de Roemenië Conmmissie de dominee van Betfalva om het jaar uit te nodigen voor een bezoek aan onze gemeente. Het andere jaar gaat dan een afvaardiging van de Roemenië Conmmissie naar Betfalva. Naast het onderhouden van de contacten probeert de Roemenië Conmmissie de benodigde gelden bijéén te brengen om de gemeente in Betfalva financieel wat bij te staan. Dit komt er in de praktijk op neer dat wij jaarlijks een bedrag ter beschikking hebben voor de armen en ouderen van 70 jaar en ouder. Voor de kerst is er voor de jeugd een kerstpakketje. Voor de kerk, pastorie en diaconale doeleinden hebben we jaarlijks een vast bedrag beschikbaar. De laatste paar jaar zijn er ook subsidies te krijgen voor restauratie en onderhoud van de gebouwen en richten wij ons voornamelijk nog op de ouderen en het jeugdevangelisatiewerk. De benodigde gelden worden bijééngebracht door collecten, giften en jaarlijkse acties, zoals de geraniumactie en de dropkraam op de rommelmarkt. De Plus heeft regelmatig een actie en we hebben diverse sponsoracties en kooravonden gehouden.


Per 1 januari 2019 heeft Betfalva een nieuwe predikant Ds. Györgyi. Hij is gehuwd en heeft 4 kinderen , 3 dochters en 1 zoon. Wij als Roemenië Commissie waren uitgenodigd om bij zijn officiële bevestiging aanwezig te zijn. We hebben kennis gemaakt met hem en zijn gezin en hebben hem en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan onze gemeente. Dit bezoek zal plaatsvinden van 21 tot en met 28 november 2019. We zullen voor hen ontmoetingen met diverse verenigingen, catechisatie, jeugd, koor, kerkenraad en gemeente regelen.
terug