Schaapskooi en Ruif Schaapskooi en Ruif

Voor reserveringen, vragen of kerkelijk gebruik van de Schaapskooi, kun je mailen naar gebruikschaapskooi@hervormdlopik.nl of contact opnemen met telefoonnummer 06-28972751.

Algemene informatie
Onze gemeente beschikt over een verenigingsgebouw met verschillende zalen voor allerlei activiteiten. Het beheer van dit  gebouw is door het college van kerkrentmeesters in handen gegeven van de “Beheerscommissie De Schaapskooi”
Het verenigingsgebouw dateert uit 1972 en is  in 2002 uitgebreid. Door deze verbouwing is de oppervlakte verdubbeld. Dat betekent dat er nu beschikbaar zijn een zaal waar ong.100 personen in kunnen en een zaal waar ong. 40 personen in kunnen. Deze beide zalen zijn samen te voegen. Ook is er een vergaderruimte voor  ongeveer 20 personen. Tijdens de heropening na de verbouwing is er een wedstrijd uitgeschreven om een naam aan de kelder te geven. Omdat deze ruimte veelal door de jeugd wordt gebruikt kreeg deze de naam “ De Ruif”. De kelder bestaat uit twee ruimten van elk ong. 30 personen in kunnen. Verder is er nog de aula waar twee overledenen opgebaard kunnen worden.

Functie
De Schaapskooi heeft de functie van ontmoeting en gemeenschapsruimte. We willen een open deur hebben naar onze gemeente  voor jong, maar ook voor oud . We bieden een plek om te ontspannen en elkaar te ontmoeten, maar ook zal de bijbel opengaan om de richting te wijzen die we moeten gaan. Een open deur ook naar de wereld. Voor hen die minder of helemaal niets met kerk of geloof hebben. "Opdat Zijn huis vol rake!”


Gebruik en verhuur
Het gebruik door kerkelijke verenigingen heeft in principe voorrang op door derden te gebruiken van zalen. Wel mag verwacht worden dat de clubs en verenigingen tijdig reserveren, bij voorkeur met een jaarrooster.

Vanwege het kerkelijk karakter is het gebruik wel aan bepaalde beperkingen onderhevig. Daarnaast is aan het gebouw een aula verbonden welke oorspronkelijk  gebruikt werd na het overlijden van een gemeentelid. In de loop van de jaren is dat gewijzigd waardoor er nu door alle gezindten gebruik van wordt gemaakt omdat er meerdere uitvaartondernemers in deze regio actief zijn. Naast het opbaren van een overledene is er tevens gelegenheid om ruimten te huren voor condoleance en een uitvaartdienst.

Vrijwilligers
Het beheer door de beheerscommissie,  het onderhoud,  schoonmaakwerkzaamheden en alle werkzaamheden die nodig zijn om dit gebouw in goede staat te houden is in handen van vrijwilligers uit onze kerkelijke gemeente.

Extra faciliteiten
Er is een Internet aansluiting en in het hele gebouw kunt u gebruik maken van Wifi.
Verder kunt u gebruik maken van een ingebouwde beamer, met groot scherm en de geluidsinstallatie.


Gebruik en verhuur
Voor inlichtingen met betrekking tot reserveren, verhuur en gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met gebruikschaapskooi@hervormdlopik.nl of telefoonnummer 06-28972751.
Voor contact met de beheerscommissie, kunt u mail naar verenigingsgebouw@hervormdlopik.nl

terug