Veiligheid Veiligheid
Hier onder volgen wat aandachtspunten:
-         De koster houdt controle tijdens de kerkdiensten over onze veiligheid.
-         Mocht er een calamiteit optreden in de kerk, dan is de koster het aanspreekpunt.
Hij heeft daar een aantal hulpmiddelen tot zijn beschikking, namelijk een telefoon, branchard, AED (Automatische Externe Defibrillator), deken, EHBO koffer.
-         De AED hangt in de keuken van de Schaapskooi. Alle kosters hebben een reanimatie en AED cursus gevolgd en houden dat elk jaar bij, dmv herhalings cursussen.
De koster weet wat de procedure is om de AED te halen en te gebruiken.
-         De branchard en EHBO koffer hangen in het keukentje van de kerk.
-         De telefoon hangt in de meterkast.
-         De koster kan in zulke situaties het niet alleen afhandelen, binnen onze gemeente zijn er een groot aantal mensen met een BHV en/of AED cursus, die de kosters terzijde kan staan.
 
Het calamiteitenplan en het vluchtplan zijn door kosters en kerkrentmeesters opgesteld. Eventuele aandachtspunten worden serieus besproken en als daar aanleiding voor is, wordt het calamiteitenplan en/of vluchtplan aangepast. Hebt u vragen of opmerkingen stel ze gerust; ze zijn welkom.
terug