Aangepaste kerstuitvoering koren Aangepaste kerstuitvoering koren
Het is voor ons totaal anders (zingen op 1,5 meter) en zal ook totaal anders klinken maar we mogen op deze manier toch zingen tot eer van God.
Er zullen wat bekende kerstliederen gezongen worden en de koren zullen apart ook enkele liederen zingen.
Dominee Sonneveld zal de schriftlezing en een meditatie verzorgen. Het thema voor deze avond is: 'Is er een plaats voor Hem: de Vredevorst, Immanuel?'
Aan deze opname werken mee:
Kinderkoor:                                  “de morgenster”
Klein koor:                                    “Hosanna”
Gemengd koor:                            “Scheppingsgave”
Allen onder leiding van Reijco Roseboom

Wij wensen U gezegende kerstdagen.
De koren hopen op donderdag 13 januari weer te beginnen met repeteren in de Nederlands Hervormde Kerk, anders de eerste donderdag na opheffing van de avondlockdown.
Kinderkoor:                      18.40 -  19.10 uur
Klein koor                         19.10 – 19.55 uur
Gemengd koor                19.55 -  21.35 uur
Voor informatie : Leida Huisman          0615331824
                                Sophia Roseboom   0652128398
terug