Verslag bezoek ds. Györgyi november 2019 Verslag bezoek ds. Györgyi november 2019
Bezoek Ds. Györgyi van 21 t/m 28 november van Betfalva aan onze gemeente.
Donderdagmiddag kwamen de dominee met zijn vrouw en jongste kind Mathias samen met Attila na een lange reis aan in Lopik.
’s Avonds werd een bezoek aan het koor gebracht waar zij in het Hongaars werden toegezongen. Daarna de ontmoeting met de RC.


Vrijdagmorgen werden zij begroet door Ds. Sonneveld en zijn vrouw en de rest van de dag werd besteed aan besprekingen, daarna samen met de RC gezellig gourmetten.
Zaterdag een tochtje naar Rotterdam en Kinderdijk. Zaterdagavond stond een ontmoeting met de kerkenraad op het programma in de bovenzaal van de kerk. De dominee vertelde wat over zijn werk in Betfalva en er werden wat foto's geprojecteerd. Het was een fijne informele bijeenkomst met goede gesprekken.Zondagmorgen werd de fam. Györgyi welkom geheten in onze gemeente en overhandigde de dominee uit Betfalva een handgeschilderd bord aan onze gemeente. Daarna was er koffiedrinken in de kerk met aansluitend een lichte lunch met soep en brood in de Schaapskooi. We waren blij verrast dat er zo veel mensen waren om de dominee de hand te drukken.Maandag een rustige dag met besprekingen en ’s avonds twee groepen van de catechisatie bezocht.


Dinsdag een dagje naar Amsterdam geweest met een rondvaart en vanwege de file veel te laat thuis. Na een snelle maaltijd een bezoek aan de jongensclub gebracht die hard aan het werk waren met hun kerstproject. Hierna werden we hartelijk ontvangen door de vrouwenvereniging en konden we deelnemen aan de bijbelstudie.

Woensdagmorgen weer besprekingen met de dominee.Zijn vrouw ging met Gerda naar City Plaza, met aansluitend een bezoek aan Intratuin waar wij elkaar weer ontmoetten. Laat in de middag nog op bezoek geweest bij de fam. Den Hartog.

’s Avonds naar de meisjesclub waar we konden meehelpen met hun project voor kerstmis.

Woensdagavond kwam Ds. Sonneveld afscheid nemen van onze gasten en hadden we nog een gezellig samenzijn met elkaar.

Donderdagmorgen de gelden overhandigd en na de middag
vertrokken we naar Eindhoven.Ds. Györgyi wilde u nogmaals hartelijk danken voor de hartelijke ontvangst en voor de fijne week met elkaar en wenst u allen Gods rijke zegen toe.
Om 11 uur kregen we een berichtje dat ze veilig thuis waren aangekomen. Het was toen voor hen 12 uur plaatselijke tijd
Wij kijken met dankbaarheid terug op een goed en vruchtbaar bezoek met fijne en positieve reacties uit de gemeente.
terug