Bijbelkring en jongerenbijbelkring Bijbelkring en jongerenbijbelkring

BIJBELKRING 

De Bijbelkring start dit seizoen op 15 oktober 2020.

Het boekje dat we gaan gebruiken is: Ds. M. Maas, De Mensenzoon, Die dient, Heerenveen 2018, ISBN 9789088972089, kosten € 13,99, te bestellen via elke boekwinkel en vast en zeker ook bij de boekenhoek van het inloophuis.

De leiding berust deels bij ds. Sonneveld en deels bij één van de kringleden. Bij onderstaande data van samenkomst staat wie wanneer de leiding heeft.

De Bijbelkring komt samen op de volgende data:

15-10-2020

29-10-2020 (leiding door kringlid)

12-11-2020

26-11-2020 (leiding door kringlid)

7-1-2021 (leiding door kringlid)

21-1-2021

4-2-2021 (leiding door kringlid)

18-2-2021

Plaats: in verband met de coronacrisismaatregelen in zaal A en B van “De Schaapskooi” en/of digitaal

Tijd: 20.00 uur

Contactpersoon: ds. A.J. Sonneveld

JONGERENBIJBELKRING 

Met ingang van dit seizoen start een jongerenbijbelkring. Deze kring is bedoeld voor hen die in de afgelopen jaren belijdenis van het geloof aflegden én ook voor hen die in dezelfde leeftijd verkeren (pakweg tussen de 20-40 jaar).

We komen ongeveer eens per vier weken samen.

De te behandelen stof spreken we per keer af. De eerste keer wordt de te bespreken stof toegezonden.

Opgaaf graag bij Geralda Cornelisse of Vianne van Leerdam (zie gegevens hieronder).

Data:  

1-10-2020

29-10-2020

26-11-2020

7-1-2021

4-2-2021

4-3-2021

Plaats: normaliter komen we samen bij één van de deelnemers thuis. Vanwege de coronacrisismaatregelen zullen we nu samenkomen in “De Schaapskooi”. Wanneer de samenkomsten samenvallen met de Bijbelkring zullen we kijken hoe we het beste de zalen kunnen inrichten. Tijdens een lock-down of gedeeltelijke lock-down komen we "digitaal" samen via een link die ds. Sonneveld ons toestuurt. 

Tijd: 20.00 uur

Contactpersonen: Geralda Cornelisse-van Kesteren (geraldacornelisse@outlook.com) of Vianne van Leerdam-Boer (vianneboer@hotmail.com).

terug