donderdag 21 januari 2021 - Marcus 11:24

Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. -- Marcus 11:24  lees verder
 
woensdag 20 januari 2021 - Spreuken 27:17

Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. -- Spreuken 27:17  lees verder
 
dinsdag 19 januari 2021 - 1 Johannes 3:2

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. -- 1 Johannes 3:2  lees verder
 
maandag 18 januari 2021 - 1 Korintiers 1:10

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. -- 1 Korintiers 1:10  lees verder
 
zondag 17 januari 2021 - Psalmen 22:4-6

U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en u verloste hen, tot u geroepen en zij ontkwamen, op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. -- Psalmen 22:4-6  lees verder
 
zaterdag 16 januari 2021 - Jakobus 1:12

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. -- Jakobus 1:12  lees verder
 
vrijdag 15 januari 2021 - Johannes 12:44-46

Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft, en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. -- Johannes 12:44-46  lees verder
 
donderdag 14 januari 2021 - Ezechiel 18:31-32

Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef! -- Ezechiel 18:31-32  lees verder
 
woensdag 13 januari 2021 - Hebreeen 7:25-26

Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. -- Hebreeen 7:25-26  lees verder
 
dinsdag 12 januari 2021 - Galaten 6:2-3

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. -- Galaten 6:2-3  lees verder