Verslag Gemeentedag 2020 Verslag Gemeentedag 2020
Klik hier om een verslag met foto's te downloaden van de gemeentedag van september 2020.
 
Bestellen "Een Handvol Koren" Bestellen "Een Handvol Koren"
Ook dit jaar is het weer mogelijk om het boekje 'Een Handvol Koren' te bestellen.

U kunt het bestelformulier downloaden door op deze link te klikken.
 
Collecte Collecte
Hartelijk dank voor het trouw overmaken van uw bijdragen via de link op de website van de kerk of direct op de betreffende rekeningen. I.v.m. de kosten van het gebruik van de link en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden verzoeken wij u vanaf nu uw bijdrage voor collecten over te maken naar de rekening van de Diaconie NL92 RABO 03371 18116 en Kerk NL22 RABO 03371 04050. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!
 
Welkom! Welkom!
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente in Lopik! Op deze site vind je informatie over de gemeente, de kerkdiensten op zondag, activiteiten die gepland staan en foto's van momenten die al geweest zijn.

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten, om 09.30 uur en om 18.30 uur beginnen deze. Van harte welkom om hierbij te zijn! Andere activiteiten zijn vaak in de Schaapskooi achter de kerk of soms in de beneden- of bovenzaal, achter de kerk.
 
Volgen kerkdiensten Volgen kerkdiensten
Het is op verschillende manieren mogelijk de kerkdiensten te volgen. In de morgendiensten wordt een livestream aangeboden met beeld en geluid. Daarnaast is het mogelijk de morgen- en avonddiensten te beluisteren via Kerkomroep. Hieronder vindt u de verschillende links.

Luisteren via Kerkomroep

Klik hier om de diensten te beluisteren via Kerkomroep. 

Terugkijken livestreams

Klik hier om oude livestreams terug te kijken.

Volgen livestreams

Klik hieronder op 'lees meer' om de livestream te bekijken (let op: alleen beschikbaar tijdens uitzendingen).

  ​
lees meer »
 
Roosters erediensten Roosters erediensten

In de kerk gelden de regels die de overheid eraan stelt en zoals omschreven in het gebruiksplan.
Voor het bezoeken van de diensten is een rooster opgesteld met een indeling per wijk.

Klik hier voor het rooster

Als u zich heeft opgegeven voor het bezoeken van de diensten en uw/jouw wijk is aan de beurt dan bent u/ ben jij van harte welkom.
De wijkindeling van onze gemeente is als volgt. Klik hier voor de wijkindeling.
 
 
Gebruiksplan kerk in verband met coronavirus Gebruiksplan kerk in verband met coronavirus
Door op onderstaande link te klikken kunt u het gebruiksplan van de kerk met betrekking tot het coronavirus downloaden en doornemen.

Klik hier om te downloaden.
 
Informatie coronavirus Informatie coronavirus
Alle informatie over het coronavirus en de maatregelen die onze kerk neemt zijn nu samengebundeld op www.hervormdlopik.nl/corona. U vindt deze pagina ook door bovenaan deze pagina op 'Welkom' te gaan staan met de muis en vervolgens 'Informatie coronavirus' aan te klikken.

Op deze pagina vindt u ook de livestream van de diensten en de opnames van de afgelopen diensten.
 
Inloggen ledengedeelte Inloggen ledengedeelte
De inloggegevens voor het ledengedeelte vindt u in 'De Graankorrel' onder het kopje 'kerkrentmeesters'.

De Graankorrel gemist of kwijt? U kunt ook een mail sturen naar webmaster@hervormdlopik.nl met het verzoek de inloggegevens toe te sturen?
 
Alphacursus Alphacursus
Heb je vragen over geloven? Op zoek naar wat het christelijk geloof voor jou kan betekenen?

Informatie over de Alphacursus vind je door op deze link te klikken.
 
lees meer »
 
Machtiging verkiezing ambtsdragers Machtiging verkiezing ambtsdragers
Wanneer u verhinderd bent voor ambtsdragersverkiezingen, dan kunt u het machtigingsformulier invullen en meegeven aan een gemachtigde. Klik daarvoor op onderstaande link.

Download hier het machtigingsformulier
 
Contact en vragen Contact en vragen
Fijn dat je onze website bezoekt. We kunnen ons voorstellen dat dat tot vragen leidt. Voel je vrij om deze te stellen!

Wil je contact met iemand of heb je vragen?

Gegevens:
Dominee A.J. Sonneveld
Dorpstraat 1a
3411 AE Lopik
0348-551549
dsajsonneveld@outlook.com

Diaconie
Dorpstraat 32
3411 AG Lopik
diaconie@hervormdlopik.nl

Scriba
Dorpstraat 4
3411 AG Lopik
scriba@hervormdlopik.nl

Webmaster
Heb je vragen of opmerkingen over (de inhoud van) deze website?
Stuur dan een mail naar webmaster@hervormdlopik.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.
 
 
Wat geloven wij Wat geloven wij
De christelijke gemeente is het Lichaam van Christus waarvan Christus het Hoofd is en wij als leden van de gemeente de ledematen.

Van God hebben we een roeping om te dienen in uiteenlopende taken. Wij zijn mensen die vanuit die roeping worden gezonden in de wereld om te zijn als een zoutend zout en een lichtend licht. Wij dienen in het Koninkrijk waarvan Christus Koning is.
Vanuit deze visie willen we inhoud geven aan het gemeente zijn door middel van prediking, pastoraat en diaconaal dienstbetoon.

De prediking, het pastoraat, de catechese en het vormings- en toerustingswerk zijn gefundeerd op het eeuwig blijvende Woord van God. Van dit Woord geloven en belijden wij dat het een onveranderlijk, absoluut gezag heeft. Daarnaast zijn prediking, pastoraat en catechese gefundeerd in de traditie van de kerk, overeenkomstig het belijden van de kerk der eeuwen en overeenkomstig de belijdenis van de kerk der reformatie.
 
Bijbeltekst van de dag Bijbeltekst van de dag
-- DagelijksWoord.nl
lees meer »