Seizoen 2023/24 Seizoen 2023/24

Wanneer u dit leest zijn we begonnen met ons nieuwe seizoen en is de openingsavond achter de rug. Anne Grijzenhout was uitgenodigd om ons over het werk van Wycliffe Bijbelvertalers  te vertellen. Onze Bijbelstudie avonden hebben als thema"Openbaring". De auteur van deze Bijbelstudies is ds. de Wilde uit Nunspeet. We werken met een prachtig uitgevoerd werkboek. Hierin staan naast de Bijbelstudies puzzels en eenvoudige creatieve opdrachten.
 Verder hopen we ook dit seizoen weer een Advents / Kerstviering  en Passie/Paasviering te houden. Ook ontbreekt de thema avond niet.
Zoals u kunt zien een gevarieerd programma.
We hopen weer op Zegenrijke  avonden. Alle dames hartelijk welkom. De volgende data zijn onze avonden:DV
Di. 24 oktober,
 en21 november,
2 december  Advents/Kerstviering,
9 januari 2024 Thema avond lezing ds. Sonneveld,
23 januari,
6, 13 en 27 februari,
12 maart,
26 maart Passie/ Paasviering
en tenslotte op 9 april afsluiting van het seizoen.
Zie, het boek van Gids historie
Is ontsloten, en het wacht
tot het volk van zijn victorie
zingen zal uit alle macht:
Lof, aanbidding, wijsheid, glorie, 
zij het Lam, voor ons geslacht.
 
terug