Diaconie Diaconie
Het woord diaconie betekent het zich dienstbaar opstellen.
Jezus is ons Zelf voorgegaan in het dienen en daar hebben we een voorbeeld voor aan te nemen. Vanuit de Bijbel worden de diakenen opgedragen dienend bezig te zijn tot opbouw van de gemeente en tot hulp aan de armen.
Een bijzondere taak is de diakenen toevertrouwd in het dienen aan de tafel bij het Heilig Avondmaal.
Ook binnen onze gemeente verzorgen wij het brood en de wijn voor het Heilig Avondmaal.


Het college van diakenen maakt deel uit van de kerkenraad.
terug