Crèche Crèche
Het is fijn dat we met elkaar naar de kerk kunnen gaan.
Daarom is er tijdens de morgendiensten voor de kleine kinderen een crèche in de Schaapskooi, de crèche is er voor alle kinderen, ook kinderen van gasten zijn van harte welkom.
 
 
lees meer »
 
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Onze kerkdiensten zijn terug te luisteren. Klik op deze link: http://kerkomroep.nl/#/kerken/10540
 
 
Preekbeurten Preekbeurten
Een actueel overzicht van de preekbeurten in onze gemeente vind je hier.
 
Jeugddiensten Jeugddiensten
Wij vinden het belangrijk om jongeren bij onze diensten te betrekken. Wij organiseren daarom drie keer per jaar een dienst die speciaal is afgestemd op jongeren. We proberen een thema te kiezen wat aansluit bij de wereld waarin jongeren leven. Ook stemmen we de muziekkeuze en -begeleiding op jongeren af.


In 2024 worden D.V. de volgende diensten als jeugddiensten gehouden:

3 maart | prop. R.P Hoogenboom uit Woerden m.m.v. Annemarie Bergstra en Reijco Roseboom
30 juni | ds. A.J. Sonneveld m.m.v. Living Hope
24 november | ds. P.J. Matze uit Hagestein m.m.v. Erika de With, Johan Slot en Reijco Roseboom

Ideeën voor thema's, of heb je reacties en/of vragen over onze jeugddiensten? Mail naar
jeugddiensten@hervormdlopik.nl
 
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
Wij vinden het belangrijk dat ook de jongste kinderen kennismaken met het Woord van God in de dienst. Daarom zijn we in 2016 gestart met het houden van kindernevendienst.

Het doel van de kindernevendienst is om kinderen, naast de gewone kerkdienst, op hun eigen niveau bekend te maken met de verhalen uit de bijbel en hieruit Gods liefde voor hen te laten zien.
De kindernevendienst is bedoeld voor de schoolgaande kinderen van 4+ t/m circa 9 jaar (basisschool groep 6).
Eens per 2 weken is er een kindernevendienst tijdens de morgendienst.
De kindernevendienst wordt gehouden vanaf september t/m juni.
De kindernevendiensten worden gehouden in de benedenzaal van de kerk.
De kinderen gaan eerst met hun ouders naar de kerk en maken een deel van de eredienst mee.
Na de schriftlezing gaan de kinderen naar de benedenzaal en tijdens het collecteren, na de preek, komen de kinderen terug in de kerk.
We vinden het fijn om te starten en hopen dat jullie ook met ons mee gaan om naar de verhalen uit de bijbel te luisteren en daarna zullen we erover doorpraten, of een puzzel of een tekening maken.