Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit een aantal ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters.
De predikant fungeert als voorzitter van de kerkenraad. Het 'moderamen' bestaat uit de voorzitter, de scriba, de assessor en een lid. Alle ambten uit de kerkenraad zijn in dit moderamen vertegenwoordigd.

Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de kerkenraad genomen besluiten.

Eén van de diakenen is jeugddiaken en is belast met het jeugdwerk en voorzitter van de Jeugdraad. Onder de Jeugdraad vallen alle jongerenverenigingen. 

De ouderlingen hebben elk een wijk. Het evangelisatiewerk wordt onderling verdeeld tussen de ouderlingen waardoor ze allemaal betrokken zijn bij het evangelisatiewerk. Eén ouderling is aangesteld als ouderling voor uitvaarten. Er is op dit moment geen pastoraal medewerker.
terug