Kindernevendienst Kindernevendienst
Wij vinden het belangrijk dat ook de jongste kinderen kennismaken met het Woord van God in de dienst. Daarom zijn we in 2016 gestart met het houden van kindernevendienst.

Het doel van de kindernevendienst is om kinderen, naast de gewone kerkdienst, op hun eigen niveau bekend te maken met de verhalen uit de bijbel en hieruit Gods liefde voor hen te laten zien.
De kindernevendienst is bedoeld voor de schoolgaande kinderen van 4+ t/m circa 9 jaar (basisschool groep 6).
Eens per 2 weken is er een kindernevendienst tijdens de morgendienst.
De kindernevendienst wordt gehouden vanaf september t/m juni.
De kindernevendiensten worden gehouden in de benedenzaal van de kerk.
De kinderen gaan eerst met hun ouders naar de kerk en maken een deel van de eredienst mee.
Na de schriftlezing gaan de kinderen naar de benedenzaal en tijdens het collecteren, na de preek, komen de kinderen terug in de kerk.
We vinden het fijn om te starten en hopen dat jullie ook met ons mee gaan om naar de verhalen uit de bijbel te luisteren en daarna zullen we erover doorpraten, of een puzzel of een tekening maken.
terug