Rommelmarkt 2022 Rommelmarkt 2022
Op DV 18 juni hopen we de jaarlijkse rommelmarkt te houden. De opbrengst is bestemd voor De Schaapskooi en voor Oekraïense vluchtelingen. Om deze rommelmarkt mogelijk te maken, zijn veel vrijwilligers nodig. U kunt zich aanmelden via deze aanmeldbrief, het sturen van een e-mail naar rommelmarktlopik@gmail.com of via het invullen van dit formulier.  Meer informatie vindt de aanmeldbrief. Deze brief ligt ook in de kerk. Alvast hartelijk dank voor uw opgave, we zien ernaar uit om er met elkaar een mooie dag van te maken!
terug