Beleidsplan Beleidsplan
Het opstellen van een beleidsplan is, zoals de kerkorde aangeeft, een taak van de kerkenraad. Het beleidsplan is een nuttig hulpmiddel voor het bestuur van de gemeente, ten dienste van de gemeente. 

De laatste versie van het beleidsplan kun je downloaden door op deze link te klikken.
 
Geef slim! Geef slim!

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. In de folder (klik hier) krijgt u wellicht antwoord op veel vragen.

Om het volledige bedrag af te trekken is een ondertekende overeenkomst noodzakelijk. Vul het formulier (klik hier) in en mail deze naar kerkrentmeesters@hervormdlopik.nl en u krijgt de overeenkomst getekend retour.
 
Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 7 ouderlingen, 1 evangelisatieouderling, 5 diakenen en 3 ouderling- kerkrentmeesters. De predikant fungeert als praeses van de kerkenraad. Het moderamen bestaat uit de praeses, de scriba scriba@hervormdlopik.nl, de assessor en een lid. Alle ambten zijn vertegenwoordigd.

Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de kerkenraad genomen besluiten.

Een van de diakenen is jeugddiaken en is belast met het jeugdwerk en is daardoor voorzitter van de jeugdraad. Onder de jeugdraad vallen naast de gebruikelijke jeugdverenigingen ook de Zondagschool. De ouderlingen hebben elk een wijk. Wel heeft een ouderling als neventaak het evangelisatiewerk. De predikant wordt in het pastoraal werk niet meer bijgestaan door een pastoraal medewerker.